Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem danych jest firma Idma Damian Hryniuk z siedzibą we Wróblinie, ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Tuliszków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem danych jest firmaIdma Damian Hryniuk z siedzibą we Wróblinie, ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Tuliszków. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Obowiązek informacyjny 2

Przesłanie na adres biuro@idma.pl swojej aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem poniższej zgody:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem danych jest firma Idma Damian Hryniuk z siedzibą we Wróblinie, ul. Tuliszkowska 8, 62-740 Tuliszków. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

TOP